Resultatet är klart avseende hur många mandat (platser i kommunfullmäktige) som varje parti fick efter valet. Det finns i dagsläget ingen färdigförhandlad majoritet utan samtal mellan de olika partierna pågår. De personer som valdes till kommunfullmäktige för Moderaterna i Vaxholm är i ordning;

Ordinarie (7 mandat)

Karin Enström

Herman Donner

Lars Lindgren

Annicka Hörnsten Blommé

Kristina Runhem

Mikael Vigvinter

Per-Eric Grön

Ersättare (4 st)

Mats Olofsson

Anna Hansson

Christian Söderman

Eleonore Mårtensson