Lars Lindgren – Ordförande

Lars Wessberg – Ledamot

Annicka Hörnsten Blommé – Ledamot

Svante Nordell – Ersättare

Malin Kyllenbeck – Ersättare

Mats Olofsson – Ersättare