Mats Olofsson – Vice Ordförande

Svante Nordell – Ledamot

Mikael Vigvinter – Ledamot

Lars Wessberg – Ersättare

Annicka Hörnsten Blommé – Ersättare

Lars Sjöblom – Ersättare