MODERATERNAS BUDGETALTERNATIV 2020-2022

Moderaternas "Mål och Budget 2020-2022"

Vi älskar Vaxholm – en plats där historien möter framtiden

I Moderaternas budgetförslag hittar du satsningar som bl.a trygga infartsparkeringar, gång- och cykelväg till Bogesunds slott, utredning av ishallen med fokus på hur säsongen skall kunna förlängas, utökat aktivitetsstöd för ungdomar och äldre, upprustning av Rindö idrottshall samt ökad tillgänglighet i kommunen. 

Samtidigt kräver vi transparans i minoritetsstyrets, bestående av Centern, Liberalerna och Socialdemokraterna, budgetförslag ”Mål och budget 2020-2022”. Moderaterna upplever brister i förslaget. Att minoritetsstyrets budgetförslag inte heller redovisar den verkliga effekten av nyanlända är mycket bekymmersamt då det handlar om mångmiljonbelopp. Ett skenande försörjningsstöd ökar vår oro ytterligare. 

Moderaterna håller nu en oförändrad skattenivå men har alltid ett mål, att genom en effektiv och återhållsam kommunal ekonomi, arbeta för en sänkt kommunalskatt.

 

Trevlig läsning! 

 

Budgetförslag 2020-2022 Moderaterna