Våra kandidater

Fram till valet kommer vi slumpvis att presentera våra kandidater på vår kommunfullmäktigelista.

I dag publicerar vi Lars Sjöbloms presentation. Lars har plats 13 på vår fullmäktigelista.

Lars Sjöblom 64 år

Två barns far, mina pojkar är snart 42 och 45 år.
Arbetat 38 år som polis. Var tjänstledig slutet på
90-talet arbetade då som Vd på ett järn & industriföretag.

Var en av ansvariga för Word Police & Fire games som anordnades
I Stockhoms län och Uppsala 1999.

Varit engagerad i Motormännen, ordförande i lokalstyrelsen i
Sthlms län ett antal år och lekmannarevisor i förbundstyrelsen.

Suttit i NTF:s lokala förening i Sthlms län ett antal år.

Arbetat fackligt i nästan alla år som polis.

Varit politiskt aktiv sedan mitten på 70-talet.

Tjänstgjort i olika nämnder och kommunfullmäktige där
jag har bott, är äkta rospigg i mer än 6 generationer.

Står för rättvisa, se möjligheter, allas lika värde och är
väldigt engagerad i politiken. Mitt svar till de som säger att
någon borde göra det; då är mitt svar vad har du själv gjort!

Lars Sjöblom