Annicka Hörnsten Blommé – Ordförande

Christian Söderman – Ledamot

Eleonore Mårtensson – Ledamot

Anna Hansson – Ersättare

Tina Runhem – Ersättare

Lars Röckert – Ersättare