Lars Wessberg – Ordförande

Christian Söderman – Ledamot

Herman Donner – Ledamot

Per-Eric Grön – Ersättare

Sven Morin – Ersättare

Mikael Vigvinter  – Ersättare