Latest Past Evenemang

M-Skolan: Lag och ordning. ENDAST FÖR MEDLEMMAR

Moderaterna huvudkontor Blasieholmsgatan 4A, Stockholm

Syfte: att ge insikt och kunskap om Moderaternas uppfattning i olika dagsaktuella sakfrågor Innehåll: aktuella sakpolitiska frågor   Vid frågor kontakta Gabrielle på: gabybeije@outlook.com

M-Skolan: Ideologier och historia. ENDAST FÖR MEDLEMMAR

Moderaterna huvudkontor Blasieholmsgatan 4A, Stockholm

Syfte: ge kunskap och insikt om Moderaternas historia, Moderaterna i Stockholmsregionen samt grunderna i olika ideologier. Innehåll: aktuella sakpolitiska frågor enligt programmet.   Vid frågor kontakta Gabrielle på: gabybeije@outlook.com