Centerpartiet i Vaxholm förstår inte allvaret

Över hela världen måste nu organisationer – offentliga, privata, frivilliga osv – med all kraft jobba för att så långt möjligt är dämpa de ekonomiska konsekvenserna av Coronapandemin. Vaxholms Stad är inget undantag!

Vid kommunfullmäktige i Vaxholms sammanträde den 20 april yrkade Sara Strandberg Vänsterpartiet på att ”kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till fullmäktige med en rapport av det ekonomiska läget och eventuella förslag på justeringar av 2020 års budget”.

Ett näst intill enigt fullmäktige yrkade bifall till Vänsterpartiets yrkande. Centerpartiet yrkade på avslag!

Att Centerpartiet, som innehar posten som Kommunstyrelsens ordförande och som i minoritet leder den så kallade Mittsamverkan, yrkar på avslag måste betraktas som ytterst anmärkningsvärt. Och visar med all tydlighet att Centerpartiet inte förstår allvaret i situationen och att de uppenbarligen inte är kapabla att leda kommunen.

Nu behövs ett tydligt politiskt ledarskap som säkerställer att Vaxholms Stad gör sitt yttersta för att på bästa sätt, under lång tid framöver, tryggar kommunens kärnverksamhet – vård, skola och omsorg.

Mats Olofsson (M)

Ersättare Kommunfullmäktige Vaxholm

Ledamot Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur

Categories:

Tags:

Comments are closed