.

Lars Lindgren

Andre vice ordförande

Tina Runhem

Ledamot

Per-Eric Grön

Ledamot

Henrik Thunell

Ersättare

Annicka Hörnsten Blommé

Ersättare

Johanna Olsson

Ersättare