Moderaterna stöder Rådhuset som Bibliotek, Turistbyrå och Kulturhus! 

I sociala media kan vi nu läsa uttalanden från bland andra Mittstyret – då i första hand Centerpartiet – och Waxholmspartiet om stöd för ett nytt Bibliotek på Söderhamnsplan. När vi läser dessa inlägg konstaterar vi att; 

  • • Dessa uttalanden innehåller ett stort antal felaktigheter och osanna påståenden och att dessa felaktigheter och påståenden återfinns även i minoritetsstyrets beslutsförslag!!! 
  • • Hyran för den tänkta lokalen på Söderhamnsplan inte är marknadsmässig och att ytan är för stor för Biblioteket och Turistbyrån ihop. Det är inte ekonomiskt försvarbart
  • • Har framförts grundlösa påståenden om långa genomförandetider på grund av att gällande detaljplan måste ändras. Användning av Rådhuset för Bibliotek, Turistbyrå och Kulturhus ligger inom ramen för gällande detaljplanen
  • Rådhuset kommer att uppfylla Bibliotekets samtliga krav och önskemål inklusive personalens behov och operativa lösning. Björn Greitz förslag visar detta tydligt. 
  • • Björn Greitz förslag visar på möjlighet att arrangera Kulturevenemang i Rådhuset – Ett Kulturhus. 
  • • Förslaget också visar att Rådhuset exteriört blir ännu bättre. 
  • • Mittstyret inte har något seriöst och väl underbyggt förslag på hur kommunen skall använda Rådhuset i framtiden. Rådhuset får inte förfalla! I detaljplanen står att Rådhuset skall användas för allmänna ändamål. 
  • • En investering i Rådhuset inte bara löser Biblioteksfrågan och dess framtid. Vi löser även hur vi ska använda Rådhuset på bästa sätt för våra invånare. 
  • • Satsningen på Rådhuset är försvarbart ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Moderata Kommunfullmäktigegruppen 

Categories:

Tags:

Comments are closed