.

Tina Runhem

Andre vice ordförande

Lars Wessberg

Ledamot

.

.

Helena Nyström

Ersättare

Sven Morin

Ersättare

Lars Sjöblom

Ersättare