Moderaternas politik utgår ifrån Sveriges bästa och fokuserar på det som är viktigt. Vi vill bekämpa gängkriminaliteten, bryta bidragsberoende och säkerställa att kommunerna klarar välfärden. Men då måste fler anstränga sig och arbeta och fler unga få möjligheten att göra klassresor och förverkliga sina drömmar

Lag och ordning

Öka polisens kapacitet här och nu.
 Mobilisering mot de kriminella gängen.
 Förebygg återfall i brott.
 Stå på brottsoffrets sida.

Rättvis och hållbar tillväxt

Jobb och företagande bygger Sverige.
Fler ska få möjlighet att köpa sin första bostad.
Elektrifiering – för klimatets skull.
Sverige ska hålla ihop.

Trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård

Ny modell för svensk hälso- och sjukvård.
Nationell cancerstrategi.
Fler medarbetare i välfärden.
Samlat omhändertagande av de mest sjuka.
Riv hinder för digitalisering.

Insatser för socialt utsatta barn

Stärk skolans kompensatoriska uppdrag.
Stöd unga som mår dåligt.
Bryt utanförskap genom bättre integration.
Socialtjänsten och barn i samhällets vård.
Bryt och förebygg kriminalitet och missbruk.

Utrikespolitisk plattform

Sveriges utrikespolitik ska utgå ifrån svenska intressen.
Stärk EU som utrikespolitisk aktör.
Ökat samarbete i närområdet.
Ta fram en bred Kinastrategi.
Effektiv nedrustning.
En ny biståndspolitik.