Vård

Hålla ordning och reda i finanserna för att kunna fortsätta satsa på vården.

Hålla vårdköerna korta genom fler vårdgivare.

Utöka patientens rätt att välja vårdgivare genom att fortsätta utveckla vårdvalet, där vårdgivarna också ges ett större ansvar i utbildning och forskning.

Förstärka akutsjukvården med upprustade akutmottagningar, fler jourläkarbilar och utökad hemsjukvård.

Stärka primärvård och införa fast läkarkontakt.

 Utöka AT-tjänsterna med 100 stycken fram till 2020.

Utöka ST-tjänsterna i paritet med landstingets behov av specialistläkare.

 Införa betald specialistutbildning för sjuksköterskor till specialistsjuksköterska eller barnmorska.

Skapa hälsosamma scheman i dygnet runt-verksamheterna för en bättre arbetsmiljö och friskare medarbetare.

Kollektivtrafiken

En trygg kollektivtrafik för alla resenärer.

Fler ska resa med en utbyggd kollektivtrafik.

Mer information kommer att komma upp.