.

Annicka Hörnsten Blommé

Andre vice ordförande

Christian Söderman

Ledamot

Ljiliana Lindgren

Ledamot

Johanna Olson

Ersättare

Anna Hansson

Ersättare