.

Lars Sjöblom

Andre vice ordförande

Sven Morin

Ledamot

Christian Söderman

Ledamot

Tore Nilsson

Ersättare

Annicka Hörnsten Blommé

Ersättare

.

.