.

Lars Lindgren

Andre vice ordförande

Per-Eric Grön

Ersättare

Annicka Hörnsten Blommé

Ersättare