.

Lars Lindgren

Andre vice ordförande

Tina Runhem

Ledamot

Per-Eric Grön

Ersättare

Annicka Hörnsten Blommé

Ersättare