.

Lars Lindgren

Andre vice ordförande

Tina Runhem

Ledamot

Annicka Hörnsten Blommé

Ersättare

Per-Eric Grön

Ersättare