.

Lars Lindgren

Andre vice ordförande

Annicka Hörnsten Blommé

Ersättare

Per-Eric Grön

Ersättare