Under en längre tid har Vaxholms näringslivsberedning arbetat med att ta fram en ny näringslivsstrategi. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för våra  företagare. Vaxholms placering i bottenskiktet på Svenskt Näringslivs  rankinglista är ett dåligt betyg för kommunen och det är nödvändigt att ta rejäla tag för att vi ska kunna bli bättre.

För Moderaterna är det viktigt att Vaxholms företagarorganisation “Företagarna” har fått påverka framtagandet av vår nya Näringslivsstrategi. Företagarna har dock skickat en skrivelse där det framgår att man till alla delar inte är nöjda.

-När förslaget till ny näringslivsstrategi skulle behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 oktober visade det sig att Vaxholms företagarorganisation Företagarna inte fått med några av de synpunkter som inkommit, vilket är trist, kommenterar Per-Eric Grön (m).

Centern ansåg att beslutsförslaget angående näringslivsstrategin skulle antasför att sedan ta hänsyn till Företagarnas synpunkter i efterhand. En mycket olycklig och omvänd tanke.

– Moderaterna ansåg att synpunkterna från Företagarna skulle arbetas in i näringslivsstrategin innan beslut kunde tas och såg ingen annan utväg än att yrka på återremiss, vilket lyckligtvis fick majoritetens stöd. Det är viktigt att vi är lyhörda, politiker och tjänstemän, och jobbar tillsammans med Vaxholms näringsliv, avslutar Per-Eric Grön.

För vidare frågor:

Per-Eric Grön, pereric.gron@gmail.com

Categories:

Tags:

Comments are closed